Last update:  2018-09-04
Authentic Hongaars
Makelaardij en Aannemersbedrijf

Emigreren naar HongarijeMeer en meer krijgen wij aanvragen van klanten die het in West-Europa toch wel erg druk beginnen te vinden en verlangen naar een wat rustiger plekje. Ook financieel is het natuurlijk interessant, omdat een plek onder de zon in Hongarije nu eenmaal veel goedkoper is dan wat wij in het westen van Europa gewend zijn.

em1
Emigreren is - vooral sinds de EU - eenvoudiger geworden.

Als u een leuk huis, een thuis, gekocht heeft in Hongarije kunt u een Hongaarse registratiekaart aanvragen. Dit heette vroeger de verblijfsvergunning, maar die is inmiddels vervallen. U regelt dit bij de provincie. U moet enkele papieren meenemen en invullen en dan wordt ter plaatse gelijk uw registratiekaart aangemaakt. Ongeveer 2 weken later krijgt u ook de zogenaamde ‘lakcimkártya’, oftewel de adreskaart toegestuurd. U houdt dus gewoon uw nationaliteit, maar mag voortaan voor onbepaalde tijd in Hongarije vertoeven.

De gezondheidszorg is vooral in de grotere steden goed voor elkaar. De kennis van de artsen staat op hoog niveau. Het ziekenfonds of de ziekenkas is in de provinciehoofdstad van elke provincie te vinden. U dient bij uw eigen ziekenfonds/-kas het zogenaamde E121-formulier op te halen. Dit wordt ingediend bij het Hongaarse ziekenfonds en u bent dan verzekerd en krijgt een Hongaarse ziekenfondskaart, de TB-kaart. Hiermee kunt u naar elke dokter gaan en mocht u u in het ziekenhuis belanden dan krijgt u volledige verzorging en wordt de rekening via uw ziekenverzekering in Nederland of België vergoed.

BELASTINGVRIJE AOW, WAO EN PENSIOEN

Dat is nog mogelijk in Hongarije. De Hongaarse staat heeft de inkomstenbelasting over de oudedagsvoorzieningen afgeschaft. Iedereen die in Hongarije belastingplichtig is, valt onder deze regeling. Als Nederlander bent u belastingplichtig in Hongarije wanneer u in Hongarije uw hoofdverblijf heeft. Dat is het geval wanneer u in Nederland uitgeschreven bent en zich in Hongarije heeft geregistreerd. Ook bij een langdurig verblijf in Hongarije wordt u al als binnenlands belastingplichtige aangemerkt.

In het belastingverdrag tussen Nederland en Hongarije wordt bepaald welk land waarover belasting heft. Uw AOW, pensioen- en lijfrente-uitkeringen worden belast in Hongarije. Er is echter een uitzondering voor personen die in Nederland in dienst zijn geweest bij de overheid. Voor deze categorie zijn er helaas geen fiscale voordelen. Pensioen en AOW worden in Nederland belast. Andere inkomsten uit arbeid, rente en verhuur worden volgens het woonlandbeginsel in Hongarije belast.

Als u voor uw 65e levensjaar uit Nederland vertrekt wordt uw AOW met 2% gekort voor elk jaar dat u niet in Nederland verblijft. Het is mogelijk om u hiervoor vrijwillig te verzekeren. Na uw 65e wordt de AOW volledig uitbetaald. Het is verstandig om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tijdig te informeren over uw vertrek.

Bij emigratie zal de Belastingdienst kijken naar opgebouwde pensioenen en lijfrenteverzekeringen. De mogelijkheid bestaat dat Nederland geen belasting kan heffen over toekomstige uitkeringen waarvan de premies wel zijn afgetrokken van de inkomstenbelasting. Om deze redenen zal de Nederlandse Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen. Dat betekent dat een aanslag wordt opgelegd over de waarde van de polissen, waarbij ook een revisierente wordt berekend van maximaal 20% van de waarde. Bij een looptijd korter dan 10 jaar kan de revisierente lager zijn dan 20%. De Belastingdienst verleent automatisch uitstel van betaling voor deze aanslag voor een periode van 10 jaar. Als in deze periode van 10 jaar geen verboden handeling wordt verricht zoals afkoop of belening van de polissen wordt de opgelegde aanslag kwijtgescholden.

Ook op loon uit vroegere dienstbetrekking wordt loonbelasting inhouden. Bij personen met een Nederlandse uitkering of pensioen die niet in Nederland wonen hoeft echter geen loonbelasting te worden ingehouden wanneer Nederland met het woonland van de uitkeringsgerechtigde een verdrag heeft gesloten dat de belastingheffing toewijst aan het woonland. Omdat het voor een uitkerings- of pensioeninstelling niet eenvoudig is aan de hand van een verdrag te bepalen of de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven, kunnen de uitkerings- of pensioengerechtigden bij de Belastingdienst-Limburg, Kantoor Buitenland een zogenaamd verdragsverklaring aanvragen. Zij geven deze verklaring af als op grond van een belastingverdrag de heffing over de uitkering of het pensioen niet aan Nederland toekomt. De uitkerings- of pensioengerechtigde geeft deze verklaring aan zijn uitkerings- of pensioeninstelling. Daarmee wordt duidelijk dat de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven. De pensioenverzekeraars en de SVB willen graag eenmaal per jaar van u horen dat u nog in leven bent. Een verklaring hiervan wordt afgegeven op het gemeentehuis in uw woonplaats in Hongarije.

De kosten van deze volledige emigratiebegeleiding bedragen € 2000,- euro incl. BTW. Dus als een huis op onze site inclusief alle bijkomende kosten bijvoorbeeld € 44.000,- is, dan zal de woning inclusief die kosten plus emigratiebegeleiding € 46.000,- worden. Verdere vragen hierover kunt u ons natuurlijk altijd per e-mail stellen.
em2