Last update:  2023-09-14
Authentic Hongaars
Makelaardij en Aannemersbedrijf
 

Emigreren naar HongarijeMeer en meer krijgen wij aanvragen van klanten die het in West-Europa toch wel erg druk beginnen te vinden en verlangen naar een wat rustiger plekje. Ook financieel is het natuurlijk interessant, omdat een plek onder de zon in Hongarije nu eenmaal veel goedkoper is dan wat wij in het westen van Europa gewend zijn.

em1

Emigreren is - vooral sinds de EU - eenvoudiger geworden.

 

Als u een leuk huis, een thuis, gekocht heeft in Hongarije kunt u een Hongaarse registratiekaart aanvragen. Dit heette vroeger de verblijfsvergunning, maar die is inmiddels vervallen. U regelt dit bij de provincie. U moet enkele papieren meenemen en invullen en dan wordt ter plaatse gelijk uw registratiekaart aangemaakt. Ongeveer 2 tot 4 weken later krijgt u ook de zogenaamde 'lakcimkártya', oftewel de adreskaart toegestuurd. U houdt dus gewoon uw nationaliteit, maar mag voortaan voor onbepaalde tijd in Hongarije vertoeven.

De gezondheidszorg is vooral in de grotere steden goed voor elkaar. De kennis van de artsen staat op hoog niveau. Het ziekenfonds of de ziekenkas is in de provinciehoofdstad van elke provincie te vinden. U dient bij uw eigen ziekenfonds/-kas het zogenaamde E121-formulier op te halen, of op laten sturen. (dit kan 6-8 weken duren) Dit E121 formulier wordt ingediend bij het Hongaarse ziekenfonds en u bent dan verzekerd en krijgt een Hongaarse ziekenfondskaart, de TB-kaart. Hiermee kunt u naar elke dokter gaan en mocht u u in het ziekenhuis belanden dan krijgt u volledige verzorging en wordt de rekening via uw ziekenverzekering in Nederland of België vergoed.

Informatie in verband met AOW uitkering :

Men moet aan de SVB (Sociale Verzekeringsbank) vragen om de heffingskortingen toe te passen. De toepassing door de SVB gebeurt vervolgens automatisch. De belastingdienst beoordeelt of men voldoet aan de voorwaarden om de heffingskortingen te mogen toepassen. Voldoet men niet aan de voorwaarden dan ontvangt men een navordering.

Het kan dus zo zijn dat de heffingskortingen hoger of gelijk zijn dan/aan de te betalen belasting op de AOW. Hiermee komt de te betalen belasting op 0 uit. In dat geval lijkt het dat er geen belasting betaald hoeft te worden en wordt de AOW "bruto" uitgekeerd.

Voorbeeld : AOW € 12.000, belasting € 2.000, heffingskortingen € 2.000 dan blijft AOW € 12.000

Als u voor uw 65e levensjaar uit Nederland vertrekt wordt uw AOW met 2% gekort voor elk jaar dat u niet in Nederland verblijft. Het is mogelijk om u hiervoor vrijwillig te verzekeren.

Na uw 65/67e wordt de AOW gewoon uitbetaald. Het is verstandig om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) tijdig te informeren over uw vertrek.

Bij emigratie zal de Belastingdienst kijken naar opgebouwde pensioenen en lijfrenteverzekeringen. De mogelijkheid bestaat dat Nederland geen belasting kan heffen over toekomstige uitkeringen waarvan de premies wel zijn afgetrokken van de inkomstenbelasting. Om deze redenen zal de Nederlandse Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen. Dat betekent dat een aanslag wordt opgelegd over de waarde van de polissen, waarbij ook een revisierente wordt berekend van maximaal 20% van de waarde. Bij een looptijd korter dan 10 jaar kan de revisierente lager zijn dan 20%. De Belastingdienst verleent automatisch uitstel van betaling voor deze aanslag voor een periode van 10 jaar. Als in deze periode van 10 jaar geen verboden handeling wordt verricht zoals afkoop of belening van de polissen wordt de opgelegde aanslag kwijtgescholden.

Ook op loon uit vroegere dienstbetrekking wordt loonbelasting inhouden. Bij personen met een Nederlandse uitkering of pensioen die niet in Nederland wonen hoeft echter geen loonbelasting te worden ingehouden wanneer Nederland met het woonland van de uitkeringsgerechtigde een verdrag heeft gesloten dat de belastingheffing toewijst aan het woonland. Omdat het voor een uitkerings- of pensioeninstelling niet eenvoudig is aan de hand van een verdrag te bepalen of de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven, kunnen de uitkerings- of pensioengerechtigden bij de Belastingdienst-Limburg, Kantoor Buitenland een zogenaamd verdragsverklaring aanvragen. Zij geven deze verklaring af als op grond van een belastingverdrag de heffing over de uitkering of het pensioen niet aan Nederland toekomt. De uitkerings- of pensioengerechtigde geeft deze verklaring aan zijn uitkerings- of pensioeninstelling. Daarmee wordt duidelijk dat de inhouding van loonbelasting achterwege kan blijven. De pensioenverzekeraars en de SVB willen graag eenmaal per jaar van u horen dat u nog in leven bent. Een verklaring hiervan wordt afgegeven op het gemeentehuis in uw woonplaats in Hongarije.

De kosten van deze volledige emigratiebegeleiding bedragen € 2113,75,- euro incl. BTW. Dus als een huis op onze site inclusief alle bijkomende kosten bijvoorbeeld € 44.000,- is, dan zal de woning inclusief die kosten plus emigratiebegeleiding € 46.113,75 worden. Verdere vragen hierover kunt u ons natuurlijk altijd per e-mail stellen.em2